Är du Odd?

Slaget om talang är över. Talang vann. Employer branding är lösningen.

Oddwork hjälper sina partners att behålla nuvarande och attrahera nya medarbetare. Ett företags employer brand är den del av ert varumärket som avgör hur ni uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida anställda. På dagens talangmarknad är det avgörande att jobba med och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke om man har ambition att attrahera och behålla talanger. Det är inte längre en känsla. Det är siffror. Oddwork hjälper er att utveckla ert employer brand och er företagskultur.

Se Oddwork diskutera employer branding i TV4 Nyhetsmorgon här.

odd Partners

Employer Branding

Vad är employer branding?

Konkurrensen om att behålla och attrahera talanger till våra företag har ökat. Vad vi tidigare kunde erbjuda genom karriär, lön och ansvar är inte lika aktuellt för dagens talanger. Andra värden avgör vart man söker sig i karriären idag. Dagens marknad tillhör helt enkelt inte längre oss arbetsgivare. Den tillhör talangerna.

Precis som att ett företag alltid har ett eller flera konsumentvarumärken har alla företag också ett arbetsgivarvarumärke. Employer branding handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida anställda. Likt ett konsumentvarumärke innehåller det flera associationer och det är ett företags ambitioner att påverka dessa associationer som ger ett företag och människorna i det möjlighet att utveckla sitt employer brand och attrahera samt behålla både nya och nuvarande talanger. Ert employer brand avgör helt enkelt om de talanger ni söker också söker sig till er.

Arbetsgivarvarumärket: ett måste i varumärkesstrategin

Luta dig tillbaka en stund och tänk på de företag som du identifierar som starka employer brands och arbetsgivarvarumärken. Platser och företag du skulle kunna tänka dig att jobba på om du inte satt på den spännande tjänst du sitter på idag. Tänk på dem. Nu, tack.

Varför tänkte du på just de här företagen?

Det är ingen slump. Employer branding och företagskulturer bygger på associationer och den känsla vi har av ett företags arbetsgivarvarumärke. Vad vi har hört, sett och kanske till och med upplevt. Men det är ingen slump att du tänkte på just de företag du precis tänkte på. Oavsett om det var ett företag som streamar musik, ett företag som säljer möbler i platta paket eller en stor sökmotor som katalogiserar världens information. Employer branding handlar om att skapa associationer enligt en tydlig vision och modell. En känsla som vi kan hjälpa er att skapa bland de talanger ni vill attrahera till er unika värld.

odd NUMBERS

1

AV ALLA TALANGER UTVÄRDERAR IDAG ETT FÖRETAGS EMPLOYER BRAND OCH FÖRETAGSKULTUR INNAN DE ENS TAR KONTAKT MED FÖRETAGET GÄLLANE LEDIGA TJÄNSTER (CareerArc Employer Brand Study 2015)

1

DEN PROCENT AV TALANGER SOM SVARAR ATT "The company has a reputation as a great place to work" ÄR DEN ABSOLUT VIKTIGASTE FAKTORN VID VAL AV EN NY ARBETSGIVARE IDAG (LinkedIn Global Trends 2016)

1

AV TALANGER SÄGER ATT "FÖRETAGSKULTUR & VÄRDERINGAR" ÄR DET VIKTIGASTE NÄR DE UTVÄRDERAR EN NY ARBETSGIVARE IDAG (LinkedIn Global Trends 2016)

1

HUR MÅNGA GÅNGER FLER ANSÖKNINGAR SOM I SNITT KOMMER IN PÅ LEDIGA TJÄNSTER TILL FÖRETAG MED STARKA EMPLOYER BRANDS (LinkedIn Talent Blog 2015)

1

HUR MÅNGA PROCENT AV TALANGER SOM SKULLE VARA VILLIGA ATT BYTA TJÄNST OM DE BLEV ERBJUDNA EN MÖJLIGHET HOS ETT FÖRETAG MED ETT STARKARE EMPLOYER BRAND (Corporate Responsibility Magazine/Allegis Group Services Study August 2012)

1

AV BESLUTSFATTARE INOM REKRYTERING OCH TALANGFÖRSÖRJNING SOM SVARAR ATT EMPLOYER BRANDING I HÖG ELLER MYCKET HÖG GRAD IDAG ÄR ETT PRIORITERAT OMRÅDE INOM DERAS BOLAGSSTRATEGI (LinkedIn Global Trends 2017)

Så börjar resan.

Framgångsrik employer branding bygger på tre tydligt definierade delar i Oddworks värld. Oddwork utvecklar er utifrån ert nuläge och era ambitioner. Se nedan och ta kontakt för att upptäcka era möjligheter.

Intern employer branding

Företagskultur

I Företagskultur lägger vi fokus på att utveckla er interna employer branding och företagskultur med tydlig målsättning att skapa större arbetsglädje och medarbetarstolthet inom ert företag. Oddwork följer tydliga modeller för att göra detta där vi samarbetar på strategisk och operativ nivå inom en given tidsram.

Bild till artikeln

Extern employer branding

Storytelling & Sociala Medier

Varje företag och företagskultur är unik. Både talanger (och företag) måste få möjlighet att komma i kontakt med er för att kunna söka sig till er. I Storytelling & Sociala Medier utvecklar vi er externa kommunikation genom employer branding och marknadsföring i sociala medier för att kommunicera er företagskultur och ert arbetsgivarvarumärke mot de talanger och målgrupper ni vill komma i kontakt med. Vi har möjlighet att hantera hela er närvaro på sociala medier alternativt de delar ni känner att ni behöver mest hjälp med. Oddworks Creative- och Insights Team hjälper er inom de områden där det behövs som mest och presenterar lösningar som ni kanske inte ens visste fanns. Oddwork är certifierad partner till Facebook, Instagram och LinkedIn och kan erbjuda er det senaste inom extern kommunikation i sociala medier.

Hitta talanger

Rekrytering

Oddwork startade som ett rekryteringsföretag och matchar talanger med karriäräventyr varje dag. Om behov uppstår att rekrytera har Talent Management på Oddwork alla möjligheter att hjälpa er över hela Sverige inom en rad affärsområden. Men vi har också bred kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av om ni vill göra det själva.

Kontakta Oddwork

Oddwork samarbetar med företag över hela Sverige för att utveckla företagskulturer och employer brands. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utveckla ert employer brand tillsammans.

Kontakta Oddwork
Stäng
Tack för att du kontaktat oss! Inom bara ett par minuter (kanske redan just nu) sitter någon hos oss på Oddwork och läser ditt meddelande och bokstavligt talat fylls med idéer och tankar på allt spännande vi kan tänkas göra tillsammans. Låt oss landa i dessa tankar så återkommer vi till dig snart. Ha en Odd dag så länge!
Stäng

Den nya generationen – Livskarriäristerna

Ni har väl inte missat Västsvenska Handelskammarens undersökning Livskarriäristerna – om millenniegenerationen på arbetsplatsen? Rapporten fastslår att 20-34-åringar, även kallade ”millenniegenerationen”, har helt andra förväntningar på sin arbetsgivare än deras äldre motsvarighet. Undersökningen blev så uppmärksammad att TV4 bjöd in rapportförfattaren Stina Olén till Nyhetsmorgon. Som en länk mellan svenskt näringsliv och dagens unga talanger bjöds Oddwork in för att ge vår syn på vad företag måste göra för att locka den nya generationen av talanger. Vår Talangchef Poyan Karimi förklarade på ett bra sätt att vårt svar idag är enkelt: employer branding.

Se klippet ”Livskarriär istället för jobbkarriär” som sändes i TV4 Nyhetsmorgon fredagen 24 mars 2017 (5:13 min) nedan:

odd Oddwork Insights - Välkommen till inspiration och insikter från Oddworks värld!

Visa som:

Employer Branding

Partnercase: Tuve Bygg och Oddwork

Läs mer

Employer Branding

Oddwork lanserar mobilspel

Läs mer

Employer Branding

Partnercase: Sector Alarm och Oddwork

Läs mer

Employer Branding

Framtiden är employer branding

Läs mer