Slaget om talang är över. Talang vann. Employer branding är lösningen.

Oddwork hjälper sina partners att behålla nuvarande och attrahera nya medarbetare. Ett företags employer brand är den del av ert varumärke som avgör hur ni uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida anställda. På dagens talangmarknad är det avgörande att jobba med och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke om man har ambition att attrahera och behålla talanger. Det är inte längre en känsla. Det är siffror.

Som både rekryterings- och employer brandingbolag har Oddwork en position mitt emellan talang och företag där vi hjälper er att aktivera ert employer brand och er företagskultur utifrån verkligheten på talangmarknaden. Detta är en verklighet som bygger på de tusentals intervjuer vi årligen får möjlighet att genomföra med våra talanger men också den senaste varumärkesforskningen, empirin och kunskapen om kommunikation av employer brand och företagskultur i sociala medier. Allt designat och anpassat till dagens talangmarknad.

Se Oddwork diskutera employer branding och dagens talangmarknad i TV4 Nyhetsmorgon här eller läs gärna om vår publicerade Oddmodel of Employer Brand i Forbes här.

odd Partners

Employer Branding

Vad är employer branding?

Konkurrensen om att behålla och attrahera talanger till våra företag har ökat. Vad vi tidigare kunde erbjuda genom karriär, lön och ansvar är inte lika aktuellt för dagens talanger. Andra värden avgör vart man söker sig i karriären idag. Dagens marknad tillhör helt enkelt inte längre oss arbetsgivare. Den tillhör talangerna där 75 % gör omfattande research om företagskultur och värderingar innan de ens tar kontakt med en ny potentiell arbetsgivare.

Precis som att ett företag alltid har ett eller flera konsumentvarumärken har alla företag också ett arbetsgivarvarumärke. Employer branding handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida anställda. Likt ett konsumentvarumärke innehåller det flera associationer och det är ett företags ambitioner att påverka dessa associationer som ger ett företag och människorna i det möjlighet att utveckla sitt employer brand och attrahera samt behålla både nya och nuvarande talanger. Ert employer brand avgör helt enkelt om de talanger ni söker också söker sig till er.

Arbetsgivarvarumärket: ett måste i varumärkesstrategin

Luta dig tillbaka en stund och tänk på de företag som du identifierar som starka employer brands och arbetsgivarvarumärken. Platser och företag du skulle kunna tänka dig att jobba på om du inte satt på den spännande tjänst du sitter på idag. Tänk på dem. Nu, tack.

Varför tänkte du på just de här företagen?

Det är ingen slump. Employer branding och företagskulturer bygger på associationer och den känsla vi har av ett företags arbetsgivarvarumärke. Vad vi har hört, sett och kanske till och med upplevt. Men det är ingen slump att du tänkte på just de företag du precis tänkte på. Oavsett om det var ett företag som streamar musik, ett företag som säljer möbler i platta paket eller en stor sökmotor som katalogiserar världens information. Employer branding handlar om att skapa associationer enligt en tydlig metodik och modell. En känsla som vi kan hjälpa er att skapa bland de talanger ni vill attrahera och behålla.

odd NUMBERS

1

AV ALLA TALANGER UTVÄRDERAR IDAG ETT FÖRETAGS EMPLOYER BRAND OCH FÖRETAGSKULTUR INNAN DE ENS TAR KONTAKT MED FÖRETAGET GÄLLANE LEDIGA TJÄNSTER (CareerArc Employer Brand Study 2015)

1

DEN PROCENT AV TALANGER SOM SVARAR ATT "The company has a reputation as a great place to work" ÄR DEN ABSOLUT VIKTIGASTE FAKTORN VID VAL AV EN NY ARBETSGIVARE IDAG (LinkedIn Global Trends 2016)

1

AV TALANGER SÄGER ATT "FÖRETAGSKULTUR & VÄRDERINGAR" ÄR DET VIKTIGASTE NÄR DE UTVÄRDERAR EN NY ARBETSGIVARE IDAG (LinkedIn Global Trends 2016)

1

HUR MÅNGA GÅNGER FLER ANSÖKNINGAR SOM I SNITT KOMMER IN PÅ LEDIGA TJÄNSTER TILL FÖRETAG MED STARKA EMPLOYER BRANDS (LinkedIn Talent Blog 2015)

1

HUR MÅNGA PROCENT AV TALANGER SOM SKULLE VARA VILLIGA ATT BYTA TJÄNST OM DE BLEV ERBJUDNA EN MÖJLIGHET HOS ETT FÖRETAG MED ETT STARKARE EMPLOYER BRAND (Corporate Responsibility Magazine/Allegis Group Services Study August 2012)

1

AV BESLUTSFATTARE INOM REKRYTERING OCH TALANGFÖRSÖRJNING SOM SVARAR ATT EMPLOYER BRANDING I HÖG ELLER MYCKET HÖG GRAD IDAG ÄR ETT PRIORITERAT OMRÅDE INOM DERAS BOLAGSSTRATEGI (LinkedIn Global Trends 2017)

Utveckla ert employer brand

Vi tar ansvar för våra partners hela employer brands och förmåga att rekrytera, behålla och attrahera talanger på dagens talangmarknad. Ett arbete som utgår från Oddmodel of Employer Brand. Fortsätt att läsa för att se hur vi kan utveckla er företagskultur och employer brand tillsammans.

Identifiera, paketera och aktivera

Företagskultur

Genom Oddworks utvecklade metodik och workshopformat hjälper vi er att identifiera, paketera och/eller aktivera er företagskultur. Vi samarbetar alltid utifrån målsättningen att skapa en starkare företagskultur liksom ett starkare arbetsgivarvarumärke mot både era nuvarande och framtida medarbetare. Samtliga ska ges möjlighet att förstå och känna ägandeskap för er företagskultur och ert varumärke som arbetsplats och arbetsgivare. Utifrån era förutsättningar och ambitioner agerar Oddwork strategisk och operativ partner för att skapa största möjliga värde för er, ert varumärke och era medarbetare. Här kan du läsa om vilka värden Wint har upplevt för sin företagskultur genom ett sådant samarbete.

Bild till artikeln

Skapa ett starkare varumärke och employer brand

Kommunikation & Varumärkesuppbyggnad

Varje företag och företagskultur är unik. Både talanger och kunder måste få möjlighet att komma i kontakt med er för att kunna söka sig till er. Vi hjälper er att skapa ett starkare varumärke hos de målgrupper ni vill vara välkända hos. Genom att aktivera er kommunikation i sociala medier ser vi till att med engagerande innehåll bygga varumärkeskännedom och nå precis de målgrupper ni vill komma i kontakt med. Genom Oddwork får ni tillgång till team av Copywriters, Social Media Managers och Digitala Specialister. Oddwork är partner till Facebook, Instagram och LinkedIn och erbjuder det senaste inom varumärkesbyggnad och kommunikation i sociala medier och digitala kanaler. Här kan du läsa om Sector Alarms och Tuve Byggs egna upplevelser av att samarbeta med Oddwork inom kommunikation i sociala medier och vilka resultat de har sett skapas för sina företagskulturer och varumärken som ett resultat.

Nå både aktiva och passiva talanger

Social Media Rekrytering

Vi lever i en talangmarknad där användning av sociala medier som verktyg för informationsinhämtning aldrig har varit större. 74 % av svenska internetanvändare finns idag på Facebook. För att nå talangerna vi söker räcker det inte längre att bara annonsera våra lediga tjänster på jobbsajter eller karriärsidor där vi primärt endast når aktivt jobbsökande talanger. För att nå ut till dem som också är passivt sökande och som sannolikt redan befinner sig på en arbetsplats idag måste vi kommunicera via de sociala medierna för att ta karriärmöjligheterna direkt till dem.

Genom Social Media Rekrytering hjälper Oddworks copywriters och digitala team er att nå både aktivt och passivt sökande talanger inom rätt målgrupper via de sociala medierna.

Bild till artikeln

Hitta era nästa talanger

Rekrytering

Oddwork startade som ett rekryteringsföretag och matchar talanger med karriäräventyr varje dag. Om behov uppstår att rekrytera har Talent Management på Oddwork alla möjligheter att hjälpa er att hitta era nästa talanger över hela Sverige inom en rad affärsområden. Men vi har också bred kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av om ni vill göra det själva. Ta kontakt så berättar vi mer.

Kontakta Oddwork

Oddwork samarbetar med företag över hela Sverige för att utveckla företagskulturer och employer brands. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan utveckla er företagskultur och employer brand tillsammans.

Kontakta Oddwork
Stäng
Tack för att du kontaktat oss! Inom bara ett par minuter (kanske redan just nu) sitter någon hos oss på Oddwork och läser ditt meddelande och bokstavligt talat fylls med idéer och tankar på allt spännande vi kan tänkas göra tillsammans. Låt oss landa i dessa tankar så återkommer vi till dig snart. Ha en Odd dag så länge!
Stäng

Den nya generationen: Livskarriäristerna

Du har väl inte missat Västsvenska Handelskammarens undersökning Livskarriäristerna – om millenniegenerationen på arbetsplatsen? Rapporten fastslår att 20-34-åringar, även kallade ”millenniegenerationen”, har helt andra förväntningar på sin arbetsgivare än deras äldre motsvarighet. Undersökningen blev så uppmärksammad att TV4 bjöd in rapportförfattaren Stina Olén till Nyhetsmorgon. Som en länk mellan svenskt näringsliv och dagens unga talanger bjöds Oddwork in för att ge vår syn på vad företag måste göra för att locka den nya generationen av talanger. Vår Head of Recruitment Poyan Karimi förklarade på ett bra sätt att svaret idag är enkelt: företag måste arbeta med sin företagskultur och sitt employer brand.

Se klippet ”Livskarriär istället för jobbkarriär” som sändes i TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med Oddwork och Västsvenska Handelskammaren:

odd Oddwork Insights - Välkommen till inspiration och insikter från Oddworks värld!

Visa som:

Employer Branding

Partnercase: Wint och Oddwork

Läs mer

Employer Branding

SEB:s Greenhouse väljer Oddwork som nationell employer brandingpartner

Läs mer

Employer Branding

Partnercase: Tuve Bygg och Oddwork

Läs mer

Employer Branding

Oddwork lanserar mobilspel

Läs mer

Employer Branding

Partnercase: Sector Alarm och Oddwork

Läs mer

Employer Branding

Framtiden är employer branding

Läs mer