FÖRETAGSKULTURELL NULÄGESANALYS

Välkommen till InsightOnes företagskulturella nulägesanalys

InsightOnes employer brand är den del av ert varumärke som avgör hur ni uppfattas som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida medarbetare. På dagens talangmarknad är det avgörande att utveckla sin företagskultur och sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla sina talanger. Hur mår er företagskultur? Har ni ett tydligt syfte som organisation? Vänligen svara på frågorna nedan för att ge oss din bild av nuläget.

Efter sammanställning av svarsdata från de 18 frågor nulägesanalysen består av kommer InsightOne att få en specialanpassad rapport som kommer att beskriva hur ni kan fortsätta att utveckla er företagskultur och ert employer brand för att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats. Samtliga svar är helt anonyma.

Kontakta mig formulär