FÖRETAGSKULTURELL NULÄGESANALYS

Välkommen till Oddworks företagskulturella nulägesanalys

Ett företags employer brand är den del av ert varumärke som avgör hur ni upplevs som arbetsplats och arbetsgivare av nuvarande, tidigare och framtida medarbetare. Ert employer brand handlar om vad du berättar för släkt, vänner och bekanta om hur det är att jobba i företaget. Har ni ett tydligt syfte som organisation? Hur upplever du företagskulturen? Finns det några företagskulturella aktiviteter på plats?

Efter sammanställning av svarsdata från de 18 frågor som nulägesanalysen består av nedan kommer en specialanpassad rapport att sammanställas. Denna rapport kommer att beskriva hur ni kan fortsätta att utveckla er företagskultur och ert employer brand för att bli en ännu mer attraktiv arbetsplats, utifrån organisationens egna upplevelser.

Frågorna tar ca 10 minuter att besvara och samtliga svar är helt anonyma. 

 • ERT SYFTE SOM FÖRETAG

  En organisations syfte definierar varför man existerar som företag. Dess funktion är att beskriva hur företaget hoppas kunna bidra till en förbättrad omvärld genom de tjänster och/eller produkter det levererar. Exempel på syftesbeskrivning:

  ”Att låsa upp potentialen i mänsklig kreativitet – genom att ge miljontals kreatörer möjligheten att leva på sin konst och miljarder fans möjligheten att njuta och inspireras av den.”Spotify
 • Jag upplever att vårt företag drivs utifrån ett tydligt syfte och målsättning.
 • Vi har vårt företags syfte dokumenterat (i ex. en varumärkesplattform och/eller personalhandbok).
 • Jag bedömer det värdefullt att förstärka vår organisations syfte.
 • ER FÖRETAGSKULTURELLA VÄRDEGRUND

  Ett företags värdegrund beskriver vilka värderingar man har kommit överens om att agera och leva utifrån i organisationen. De är vägledande principer som definierar företagets kultur och det dagliga arbetet. Exempel på företagskulturell värdegrund:

  ”Enkelhet: vi tänker enkelt först
  Entreprenörskap: vi skapar möjligheterna
  Engagemang: vi gör skillnad”

  - ICA-Gruppen
 • Jag upplever att vi har en stark företagskultur.
 • Vi har en framtagen värdegrund med värderingar som beskriver vilka vi är och vad vi står för som organisation.
 • Jag bedömer det värdefullt att förstärka vår företagskulturella värdegrund.
 • ERA FÖRETAGSKULTURELLA AKTIVITETER

  En organisations företagskulturella aktiviteter är de handlingar som skapar samhörighet i företaget. Exempel på företagskulturella aktiviteter:

  ”Gemensam frukost, kickoff, träning, sommarfest etc.”
 • Jag upplever att vi har företagskulturella aktiviteter, såväl på som utanför jobbet.
 • Jag upplever att jag är informerad om vilka företagskulturella aktiviter som sker i vårt företag under året.
 • Jag bedömer det värdefullt att vidareutveckla våra företagskulturella aktiviteter.
 • ER KOMMUNIKATION AV VARUMÄRKE & FÖRETAGSKULTUR

  Ett företags kommunikation av varumärke och företagskultur handlar om hur man väljer att kommunicera vad som händer på företaget, hur medarbetares vardag ser ut och andra relevanta händelser. Exempel på kommunikation av varumärke och företagskultur:

  ”Berättelser om medarbetares vardag, beskrivning av företagets värderingar och kultur, milstolpar i företaget, utmärkelser etc.”
 • Jag upplever att vi har ett starkt varumärke idag.
 • Jag upplever att vi kommunicerar ut vår företagskultur utanför våra egna väggar.
 • Är du en aktiv användare av sociala medier?

  Definitionen av att vara en aktiv användare i sociala medier är att man besöker något socialt nätverk (ex. Facebook, Instagram eller LinkedIn) från en (1) gång i månaden upp till varje dag (IIS, Svenskarna och Internet 2018).
 • Jag upplever att vårt företag nyttjar sociala medier för att kommunicera vårt varumärke och vår företagskultur.
 • Jag bedömer det värdefullt att förstärka vår kommunikation av varumärke och företagskultur.
 • Din profil

  För att kunna dra slutsatser om vilka delar av organisationen som delar samsyn kring er företagskultur och varumärke, och vilka som inte gör det, vill vi gärna veta lite mer om dig. Denna information är konfidentiell och du lämnar dina svar helt anonymt.
 • Vilket eller vilka områden enligt frågeställningen ovan anser du är viktigast i ert fortsatta företagskulturella arbete? Du kan välja fler än ett alternativ.
 • Hur länge har du arbetat i företaget? (frivilligt)
 • Vilken avdelning arbetar du på? (frivilligt)
 • Vill du dela med dig av övriga tankar och idéer kring ert företagskulturella arbete framåt? (frivilligt)
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.