Bild till artikeln

Blocket kallade, Oddwork hade glädjen att få svara

Efterfrågad information om Oddwork som employer brandingpartner

Hej Martina och Maria!

Tack för inbjudan till Blockets upphandling av employer brandingpartner! Nedan finner ni efterfrågad information om Oddwork och vår gemensamma förmåga att utveckla Blockets employer brand och talangattraktionsförmåga i linje med era presenterade ambitioner. Presentation följer riktlinjer i RFQ Employer Branding.

Företagsnamn
Oddwork Sweden AB

Besöksadress
Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg
Mäster Samuelsgatan 16, 111 57 Stockholm

Kontaktperson: namn och titel
Charles Sinclair, Head of Employer Branding Oddwork

I bild: Oddworks wingsuitatlet Anton blir yngst i världen att flyga genom ett fast objekt (CNN)

Sveriges kombinerade employer branding- och rekryteringsbolag

Byråns organisation, discipliner och kompetenser

Oddwork är Sveriges kombinerade employer branding- och rekryteringsföretag. Vi tar ansvar för våra partners hela employer brands och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla talanger på dagens talangmarknad. Oddworks stora förmån med att vara ett kombinerat employer branding- och rekryteringsbolag är att våra team (bestående av flera discipliner och kompetenser från Employer Branding Advisors till Talent Managers, Copywriters och Digitala Specialister) varje dag får möjlighet att samla in data och insikter från verkligheten: i relation till vad som skapar attraktiva arbetsgivare på dagens talangmarknad.

Detta inte bara genom de employer brandingsamarbeten Oddworks team är engagerade i utan också genom de ca. 4 500 – 5 500 kandidatintervjuer som våra Talent Managers varje år får möjlighet att genomföra för de hundratals tjänster vi också rekryterar till. Det är utifrån den verkligheten, i kombination med de senaste trenderna och insikterna från dagens talangmarknad, som vi utvecklar produkter och tjänster inom employer branding för våra partners.

Allt designat och anpassat utifrån verkligheten på dagens talangmarknad. Se exempel på hur vi på ett transparent och ärligt sätt arbetar med våra partners employer brands och företagskulturer på Instagram Stories.

Talent Relationship Manager Anna i möte med talang

Bild till artikeln

Teamwork makes employer brands come alive

Organisationsuppbyggnad Oddwork

Vår organisation består av tre (3) avdelningar, med tillhörande beskrivna discipliner och kompetenser nedan. Utöver Oddworks specifika avdelningar tillkommer också Oddworks ”Creative Network” bestående av spetskompetenspartners, som aktiveras beroende på kunds specifika employer brandingambitioner.

1. Employer Branding

Employer Branding Advisors
Employer Branding Advisors strukturerar, projektleder och hanterar allt från större strategiska employer brandingsamarbeten med koncerner och bolagsgrupper som ex. Axfoodkoncernen, AstraZeneca, BNP Paribas, Adecco, SEB etc. till partnerskap som inte är lika omfattande i storlek. Employer Branding Advisors har djupgående kunskap inom strukturerad employer branding, med tillhörande konkreta steg för att partners employer brands och företagskulturer ska få möjlighet att utvecklas/förflyttas utifrån beskrivna ambitioner. Detta utifrån hela Oddworks tjänsteportfölj attrahera, rekrytera och behålla: från ex. identifierande och paketerande av EVP till kommunikation i sociala medier till filmproduktioner och aktivering av employer brandingambassadörsprogram.

Copywriters & Art Directors
Oddworks copywriters och art directors är experter på att översätta företagskultur och employer brand till engagerande och talangattraherande kommunikation, anpassat för samtliga ytor och format en organisation exponerar sitt employer brand på. Oddworks kreatörers stora styrka vilar i att de arbetar dedikerat genom ”hela linjen” i våra partners organisationer och employer brands: från framtagandet av hela EVP till employer brandingstrategier till kommunikationsstrategier till employer brandingkampanjer som publiceras i partners sociala medier till jobbannonser som kandidater kommer att läsa och basera sitt beslut om potentiell framtida anställning utifrån. I samarbete med Digitala Specialister (vänligen se nedan) får copywriters löpande analys och data på hur framtagen kommunikation mottas av talangmarknaden, vilket ger dem ständig möjlighet att utvecklas i relation till talangmarknadens respons.

Digitala Specialister
Digitala specialister är experter på analys samt aktivering av de senaste verktygen och målgruppsoptimeringsteknikerna i digitala kanaler för att säkerställa att våra partners kommunikation når ut till precis de kandidatmålgrupper vår partner önskar nå fram till och bygga starkare arbetsgivarvarumärkeskännedom hos. Genom expertis i samtliga sociala plattformar (ex. Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter) garanterar de bästa möjliga resultat för våra partners employer brandingkommunikation: från specifika rekryteringskampanjer till varumärkesbyggande awarenesskampanjer till leadsgenereringskampanjer.

Oddworks fridykerska Sofia sätter nya rekord på havets botten 

Hire personality, train skill

2. Talent Management 

Talent Managers
Talent Managers är våra rekryterare som varje dag ger våra talanger möjlighet att komma ut till sina nästa karriäräventyr och våra partners möjlighet att komma i kontakt med sina nästa talanger. De rekryterar till hundratals olika tjänster varje år på allt ifrån seniora positioner (som ex. CFO, VD, Marknadschef etc.) till mediora positioner (som ex. Key Account Manager, Area Manager etc.). Detta utifrån Oddworks rekryteringsfilosofi att fokusera på att matcha personlig värdegrund med företagskulturell värdegrund, i motsats till att primärt fokusera på matchandet av CV och arbetsgivare. Talent Management är experter på hur jobbsökande kandidater agerar på dagens  talangmarknad och hur jobbsökarprocessen ständigt utvecklas, varför de oftast är en aktivt involverad del i sammansatta employer brandingteam för våra partners. Detta så att ex. Blocket alltid ska ha en professionell rekryterares ögon på deras employer brand utifrån ett kandidatupplevelseperspektiv.

Talent Relationship Managers
Detta är våra proaktivt uppsökande rekryterare som arbetar dedikerat med att identifiera relevanta talanger för våra partners i Oddworks existerande talangnätverk. Som en följd av de tiotusentals talanger som finns i Oddworks talangnätverk är TRM:s dedikerade mission att proaktivt identifiera och träffa spännande kandidater för att identifiera vad just de vill och brinner för. Detta så att en matchning mellan rätt talang och rätt partner ska kunna göras, så snart rätt möjlighet presenterar sig.

Senior Talent Manager Daniella i möte med talang

Bild till artikeln

Empower organizations to be the best they can be

3. Account Management

Account Managers
Våra Account Managers är våra kundansvariga säljtalanger som hanterar hela kunddialogen och vidareutveckling av Oddworks partners. De gör detta inom hela Oddwork tjänsteportfölj: attrahera, rekrytera och behålla.

Account Manager Niklas hjälper våra partners att bli ännu mer attraktiva arbetsgivare

Ägarskap och strukturer

Oddwork ägs till 100 % av dess tre grundare och operativa ägare: Charles Sinclair, Poyan Karimi och Niklas Kekonius. Verksamheten har sedan start varit självfinansierad där inget externt kapital har tagits in. Detta ger Oddwork den kulturella och operativa förmågan att kunna fokusera på utveckling av egen företagskultur, employer brand och partnerskap utan påverkan från externa ägare.

Oddworks kontor: konceptualiserat i temat ”Welcome to the Adventure” 

Bild till artikeln

Videografer, spelutvecklare och ledarskapstränare

Joint ventures eller samarbetspartners för uppdraget

Inom ramen för Oddworks ”Creative Network” samarbetar vi med spetskompetenspartners inom områden och discipliner som vi ser kan bidra till en ännu starkare utveckling av Oddworks partners företagskulturer, employer brands och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla talanger på dagens talangmarknad. I Oddworks kreativa nätverk finns idag bland annat videografer och filmare, fotografer, art directors, spelutvecklare och ledarskapstränare. Sedan december 2018 är Oddwork, tillsammans med bland annat Norrsken Foundation, även delägare i HR-techbolaget Winningtemp som ger organisationer möjlighet att visualisera och mäta organisationens välmående samt utveckling, på aggregerad organisations- respektive avdelnings-/teamnivå, i realtid.

Vår wingsuitatlet Anton tillsammans med Oddworkmannen innan exit över bergen

Employer brand och företagskultur från dag ett

Employer branding och Oddwork

Antal år inom Employer Branding
Sedan 2015 (externt för partners)

Namnge era största och viktigaste kunder
Ett urval av partners som representerar större strategiska partnerskap följer enligt nedan:

Axfoodkoncernen
(Axfood, Hemköp, Willys, Dagab och Snabbgross)
Bransch: Dagligvaruhandeln

AstraZeneca
Bransch: Läkemedel

BNP Paribas Cardif
Bransch: Bank och försäkring

Bengt Dahlgren
Bransch: Teknikkonsulter

MAQS Advokatbyrå
Bransch: Affärsjuristrer

ALTEN Sweden 
Bransch: Teknik & IT

BASF
Bransch: Kemi

Ett annat värdefullt partnerskap som kan vara värdefullt att nämna är SEB, där vi som deras nationellt upphandlade employer brandingpartner hjälper deras företagskunder inom frågor kopplade till attrahera, rekrytera och behålla på dagens talangmarknad. Vänligen se här tillsammans med beskrivande videopresentation här

Senior Account Manager Joanna i dialog med partner 

Bild till artikeln

Att ta ansvar för sina partners hela employer brands

Beskriv ett lyckat kundsamarbete/projekt

Vi tror att det kan vara ännu mer värdefullt att låta ett antal partners inom olika branscher och bolagsstorlekar själva beskriva sina upplevelser och resultat i samarbete med Oddwork. Nedan finner ni ett urval av partnercase:

Partnercase Gina Tricot & Oddwork: ”Att bevara och utveckla kultur i takt med expansion”

Partnercase Sector Alarm & Oddwork: ”Fler och fler har nu en mycket mer positiv bild av oss som arbetsgivare”

Partnercase Wint & Oddwork: ”Företagskultur är något man aktivt skapar tillsammans”

Partnercase Forsman & Bodefors och Oddwork (rekryteringscase): ”Kandidaterna har alltid känts anpassade för vårt företag”

Partnercase SEB & Oddwork (nationellt partnerskap): ”Att demokratisera employer branding för SEB:s företagskunder”

Partnercase Tuve Bygg & Oddwork: ”Har vi råd att inte arbeta med vårt employer brand?”

Vi kopplar er vid intresse naturligtvis även gärna samman med relevanta beslutsfattare i pågående samarbeten, exempelvis:

Pär Linderum, Talent Aquistion Director AstraZeneca
Elisabeth Marenius, HR Manager BNP Paribas Cardif
Sofia Hällsten, Kommunikationsansvarig HR Axfood

Fotografering mellan Gina Tricot och deras employer brandingteam på Oddwork

Oddmodel of Employer Brand: internt till externt employer brand

Kort beskrivning av Oddworks process i dylika uppdrag

Inför att ett partnerskap inleds identifierar vi tillsammans med vår partner inom vilka employer brandingområden man som organisation känner att man behöver bli starkare för att kunna nå sina strategiska mål. Vi utgår i detta stadie från Oddworks employer brandingmodell Oddmodel of Employer Brand, framtagen för att på ett så transparent och tydligt sätt som möjligt visualisera vad som skapar ett starkt och attraktivt employer brand på dagens talangmarknad.

Genom att systematiskt kartlägga om det är det interna employer brandet som är prioriterat (ex. organisationens syfte, värderingar och/eller kultur) eller det externa (kommunikation av företagskultur och employer brand mot rätt kandidatmålgrupper) kartläggs och prioriteras aktuella behov, varpå informerad projektplan utvecklas tillsammans med partner.

Således struktureras alltid Oddworks partnerskap utifrån partners specifika behov med en kartläggningsprocess som utgår från Oddmodel of Employer Brand, förankrad i verkligheten på dagens talangmarknad. Exempel på hur denna process har tagit sig uttryck i ett antal pågående employer brandingsamarbeten beskrivs nedan.

Vår digitala specialist Mondesir som ansvarar för målgruppsoptimering av partners innehåll

Bild till artikeln

Process och action i ett urval av pågående uppdrag

Ett antal pågående uppdrag

AstraZeneca
I pågående partnerskap med AstraZeneca har det strategiska behovet vilat i att AstraZeneca behöver bli bättre på att attrahera talanger som inte tillhör forskarvärlden. Med ett globalt EVP som i sin kommunikation är starkt fokuserat på engagerande kommunikation mot forskarmålgrupper, tar Oddwork ansvar för att skapa den kommunikationsplattform som också ska attrahera övriga målgrupper till ex. inköp, marknad och produktion. AstraZeneca har även upphandlat Oddwork som deras sociala mediepartner där våra kommunikationsteam hanterar samtliga rekryteringskampanjer i AstraZeneca Sveriges sociala medier mot kandidatmålgrupper på nationell och global nivå.

Bengt Dahlgren
Som ingenjörsbolaget Bengt Dahlgrens övergripande employer brandingpartner är Oddworks uppdrag att genomföra en full genomlysning av bolagets employer brand: från EVP till företagskultur till kommunikation. Utifrån detta behov innebär det att vi just nu driver strukturerade workshopformat tillsammans med organisationen för att utkristallisera ett ännu spetsigare och talangattraherande EVP, samtidigt som vi hanterar löpande employer brandingkommunikation i sociala medier. Ett antal filmprojekt pågår även parallellt, i linje med Oddworks tjänst Employer Branding Video.

Axfood
Axfood tog under våren 2019 kontakt med Oddwork för att bjuda in till upphandling av koncerngemensamt employer brandingsamarbete i koncernen: bestående av Axfood (centralt), Willys, Hemköp, Dagab och Snabbgross. Den övergripande målsättningen är att utkristallisera och förflytta hela koncernens gemensamma employer brand, samtidigt som respektive bolags individuella arbetsgivarvarumärke ska ha bibehållen möjlighet till individuellt  uttryck på talangmarknaden. Process och projektplan har satts upp utifrån Oddmodel of Employer Brand där EVP-workshops i koncernen börjar genomföras under hösten 2019, med målsättning i framtagande av uppdaterat och koncerngemensamt EVP.

Vid intresse, vänligen finn publicering av Oddmodel of Employer Brand i Forbes här.

Copywriter Karin som hanterar stora delar av kommunikationen för partners som ex. AstraZeneca och BNP Paribas Cardif

Uppskattad projektplan utifrån nuvarande information

Estimerad tidsram om Oddwork får uppdraget

RFQ beskriver följande: ”Vi söker därför en partner som kan hjälpa Blocket att ta fram en strategi såväl som taktik för hur vi kan öka vårt medarbetarengagemang och lojalitet samt öka vår attraktionskraft som arbetsgivare genom Employer Branding. Vår ambition är att ha en tydlig employer brandingstrategi, plan och kvantitativa målsättningar på plats inför år 2020

För att kunna återkomma med informerad tidsram skulle vi behöva ha ytterligare detaljinformation om Blockets ambitioner i relation till uppdraget men utifrån erfarenhetsbaserad uppskattning ser vi följande potentiella tidsram:

10 oktober: Svar på denna RFQ
16 oktober: Utvalda aktörer informeras och briefas
25 oktober: Fysik presentation hos Oddwork
30 oktober: Vald partner informeras (finalisering av avtal samt uppstarten av samarbetet startar i direkt anslutning till detta)

Första halvan av november:
– Genomförande av insikts- och uppstartsmöten mellan ert team på Oddwork och Blocket HR/Ledning/Marknad/Medarbetarrepresentanter (employer branding ambassadörer)

– Konkret projektplan identifieras, överenskommes och sätts upp utifrån Blockets ambitioner och målsättningar

– Projektplansplattform struktureras i Oddworks projektledningsverktyg Monday för samtliga relevanta stakeholders på Blocket att bjudas in till (så att samtliga ska kunna följa projektplans genomförande i realtid) 

Andra halvan av november:
– Aktivering av projektplan med mål att ”ta fram en strategi såväl som taktik för hur vi kan öka vårt medarbetarengagemang och lojalitet samt öka Blockets attraktionskraft som arbetsgivare genom Employer Branding”.

December:
– Genomförande av projektplan med målsättning att ha employer brandingstrategi, plan och kvantitativa målsättningar på plats inför år 2020.

Vid ingång av aktivt samarbete mellan Blocket och Oddwork skulle tydlig projektplan sättas upp och delas mellan Blocket och Oddwork i vårt projektledningsverktyg Monday.

Bild till artikeln

KPI och mätvärden utifrån projekt och Blockets ambitioner

Specificera hur ni utvärderar era projekt och leveranser till kund

Projekt och leveranser utvärderas löpande tillsammans med partner. Utöver löpande transparent feedback sker utvärdering utifrån flera parametrar, beroende på projektets karaktär och partners ambition. Om primärt fokus vilar inom internt employer brandingarbete kan mätbarhet följas genom ex. ENPS och/eller medarbetarundersökningar i organisationen. Om samarbetet är fokuserat på extern kommunikation är mätbarhet tillgänglig genom ett brett spektrum av tillgängliga KPI: ex. ökad trafik in till karriärsida, ökat antal ansökningar till lediga tjänster, interaktionsfrekvens i sociala medier på publicerade kampanjer, arbetsgivarvarumärkeskännedom etc. Mätbart värde i Oddworks samtliga leveranser är centralt i relation till förmåga att ta ansvar för våra partners hela förmåga att attrahera, rekrytera och behålla för att förflytta partners employer brand i linje med gemensamma ambitioner.

Oddworks egen tjänst Företagskulturell Nulägesanalys finns också att tillgå för att skapa ännu tydligare mätbarhet inför, respektive efter, projektets genomförande.

Data och insikter för att kunna leverera till Blocket

Vad är det för data och insikter ni behöver för att kunna genomföra uppdraget?

Utöver all den information vi potentiellt kommer att efterfråga i gemensamma möten mellan ert team på Oddwork och ex. Blocket HR/Ledning ber våra team alltid om ”samtlig relevant information i relation till bolagets employer brand och företagskultur” inför ett potentiellt samarbete. Detta för att på ett så djupgående sätt som bara möjligt kunna sätta sig in i Blockets företagskultur och employer brand. Denna mängd och typ av data skiljer sig alltid i regel ganska kraftigt mellan organisationer och kan således innefatta allt från hela employer brandingstrategier och EVP till årsredovisningar, onboardingprocesser, medarbetarundersökningar, ENPS, kulturböcker, hela företagspresentationer etc. Inför uppstart av samarbete genomför vi också alltid en grundläggande kommunikationsanalys av alla relevanta kommunikationskanaler och ytor mot er talangmarknad (ex. sociala medier, karriärsidor etc.)

Bild till artikeln

Ert potentiella team på Oddwork

Hur skulle ni organisera det här uppdraget, dvs. teamsammansättning?

Utifrån den information vi just nu har att tillgå i relation till potentiellt uppdrag skulle Blocket få tillgång till ett team bestående av två (2) Seniora Employer Branding Advisor (Charles Sinclair, Head of Employer Branding samt Poyan Karimi, Head of Recruitment), ytterligare en (1) stöttande Employer Branding Advisor, två (2) Copywriters, en (1) Senior Talent Manager samt en (1) Digital Specialist. Detta för att ha ett heltäckande tean inom samtliga potentiella områden som kan komma att bli aktuella för Blocket.

Total storlek på Blockets employer branding team: 7 personer

En av de mest positiva krafterna i det svenska samhället

Varför skulle det här uppdraget vara intressant för er att jobba med?

Blocket består idag av 240 personer som hanterar ett värde motsvarande 16 % av Sveriges BNP, med ambition att dubbla sin omsättning till 2023. Ni är en fantastisk organisation som bidrar till att cirka 0,8 miljoner ton växthusgasutsläpp årligen kan undvikas. När man ser de siffrorna inser man hur centralt det är att Blocket får bästa möjliga förutsättningar att skapa en stark företagskultur och employer brand för sina nuvarande och framtida medarbetare. Inte bara för Blockets egen skull eller dess medarbetare (som var och en i snitt hanterar ett värde motsvarande 0,67 % av Sveriges BNP). Detta är viktigt för hela Sverige.

Blocket representerar en organisation och verksamhet som i en tid då miljömedvetenheten ökar i det svenska samhället, visar att lönsamhet kan gå parallellt med hållbarhet. Det vore därför vår förmån att få ta oss an detta uppdrag. Inte bara eftersom vi har goda erfarenheter från tidigare respektive pågående uppdrag av liknande karaktär, eller för att ni förhoppningsvis känner att Oddwork känns som rätt kvalitativa partner.

Det här uppdraget är speciellt intressant för oss eftersom dess resultat kommer ha en stor påverkan på den mycket positiva kraft som Blocket representerar i hela Sverige.

Bild till artikeln

Choose your love, love your choice

Varför ska vi välja att jobba med er?

Vår förhoppning är att information enligt ovan ska belysa detta. Om ni känner att ni vill ha ytterligare information låter ni oss naturligtvis bara veta. I slutet av dagen handlar ert val av erfarenhet om två avgörande delar: att ni känner att vi är rätt för varandra och att de verktyg, förutsättningar och kompetenser som finns att tillgå inom Oddwork skapar rätt förutsättningar för Blockets employer brand och kultur att utvecklas på nya, mycket konkreta, sätt.

Tack för möjligheten att delta i RFQ Employer Branding för Blocket! 

Vi ser fram emot er återkoppling och ett potentiellt nästa steg tillsammans.

Efter bästa förmåga,

Ert team på Oddwork